2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama genelgesi yayımlandı

2022 Yılı harcamaları ve bütçe uygulamaları hakkında merkezi yönetim bütçe uygulama genelgesi yayımlandı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Gazetecin - Kahramanmaraş Haber - İbrahim Baykut

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan genelgede: “Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince; harcamaların kamu finansman dengesi de dikkate alınarak gerçekleştirilmesi, gelir ve giderlerin hesaplara alınmasında sağlanan standardın korunması ve bütçe işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi bakımından aşağıdaki esaslara uyulacaktır.

A- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ödeneklerin kullanımına ilişkin esasları düzenleyen 20 nci maddesi gereğince kamu idarelerince hazırlanacak ayrıntılı harcama ve finansman programları yürürlüğe konuluncaya kadar 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde yer alan ödenekler aşağıdaki esaslar dâhilinde kullanılacaktır.

1) Başkanlığımızca serbest bırakılan/bloke tutulan ödenekler hariç olmak üzere, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinde yer alan ödeneklerden;

a) 01- Personel Giderlerinin yüzde 15’i,

b) 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin yüzde 15’i,

c) 03- Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin yüzde 10’u,

d) 04- Faiz Giderlerinin yüzde 20’si,

e) 05- Cari Transferlerin yüzde 10’u,

f) 06.04- Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmalarının yüzde 15’i serbest bırakılarak e-bütçe sisteminde kullanıma açılmıştır.

2) Önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da söz konusu harcamalar, serbest bırakılan ödenekler dâhilinde ödenek gönderme belgesi düzenlemek suretiyle gerçekleştirilecektir.

3) 01- Personel Giderleri ve 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodlarından yapılacak harcamalar ile ilgili mevzuatı gereğince ödenek gönderme belgesi aranmaksızın ödeme yapılabilecek haller dışında ödenek gönderme belgesi olmaksızın kesinlikle harcama yapılmayacaktır.

4) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, harcamalarını bütçe ödenekleri dâhilinde gelir gerçekleşmeleri ve finansman imkânları ölçüsünde gerçekleştireceklerdir.

B- Bütçe gelir ve giderlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak ilgili dördüncü düzey ekonomik kodların belirlenmesinde, 2022-2024 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberinin 9. Bölümünde yer alan açıklamalar esas alınacaktır. Yeni ekonomik kod tanımlanması ya da kod açıklamalarında değişiklik yapılması halinde, idarelere gerekli duyurular Başkanlığımız web sitesi üzerinden yapılacaktır.

C- Bütçe işlemlerine ilişkin olarak yeni esas ve usuller belirleninceye kadar söz konusu işlemler, (2) Sıra No’lu 2021 Yılı AHP-AFP Uygulama ve Bütçe İşlemleri Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği çerçevesinde gerçekleştirilecektir.” İfadelerine yer verildi.
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN