Kahramanmaraş'ta mesleki ve teknik eğitimde 18 okul destekleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce başlatılan 'Mesleki ve Teknik Eğitimde 1000 Okul Projesi' kapsamında Kahramanmaraş genelindeki 18 okul projeye dâhil edildi.

PAYLAŞ

“Mesleki ve Teknik Eğitimde 1000 Okul İyileştirme Projesi”nin amaçlarından biri sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin yoğun olarak öğrenim gördüğü ve bu öğrencilerin devamsızlık, sınıf tekrarı, örgün eğitim dışına çıkma oranlarının diğer okullara oranla daha yüksek olduğu okullardaki bu sorunları en asgari düzeye indirmek. Diğer amaçları ise spor salonu, konferans salonu, Z kütüphane, müzik odası, tasarım beceri atölyesi (TBA) vb. mekânları olmayan okulların eksiklikleri giderilerek mesleki ve teknik eğitim kurumları arasındaki kalite farklılıklarını gidermek, mesleki ve teknik eğitime erişimi artırmak ve daha iyi bir mesleki ve teknik eğitim imkânı sunmaktır.

Kahramanmaraş’ta projeye dâhil olan 18 okuldan 13’ünde kütüphane kurulumu,  5’inde ise var olan kütüphanelerin yenilenmesi yapıldı. Ayrıca belirlenen 18 okulun Bakanlığın Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce 9, 10, 11 ve 12. Sınıf öğrencilerine toplamda 7465 kitap dağıtımı yapıldı. Bakanlığın bu okullardan en az birine uygun koşullar olması dâhilinde fizik–kimya–biyoloji laboratuvarı kurulma çalışmaları da devam etmektedir.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bahsi geçen 18 okuldaki öğretmenlere “Sınıf İçi ölçme Değerlendirme Yöntemleri Eğitimi” düzenlendi; temizlik ve hijyen malzemeleri dağıtımı yapıldı; proje kapsamındaki okullarda fizikî mekânların iyileştirme çalışmaları yapıldı ve halen yapılmaktadır. Kahramanmaraş’ta bulunan Bilim ve Sanat Merkezleri tarafından öğretmen ve öğrencilere yönelik “Proje Geliştirme ve Gerçekleştirme, Patent, Faydalı Model Eğitimleri” verilmektedir.

Proje kapsamında "1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor" isimli sanatsal etkinlik ile Kahramanmaraş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimiz tarafından gözlemci öğretmenler eşliğinde, "Meslekî Eğitimde 1000 Okul Projesi” kapsamında bulunan 18 okulun sanata eğilimli ve çalışmaya gönüllü olacak öğrencilerine çevrim içi (online) eğitimler verildi. 1 Mart - 30 Nisan 2021 tarihleri arasında verilen bu eğitimler, haftada iki gün birer saat olmak üzere iki branştan "resim" veya "müzik ses icrası" üzerine verilerek, bu öğrencilerimizin bireysel olarak sanatsal üretim yapacak hale getirilmesi sağlanmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin birer eser ortaya çıkarmaları teşvik edilecektir.

Proje kapsamında bulunan okulların öğretmen ve idarecilerine, “kişisel gelişim ve liderlik eğitimi, ilkyardım eğitimi”, öğrencilerine ise “madde bağımlılığı ile mücadele, temel beceri eğitimi, destek eğitim programı ve başarıyı artırıcı eğitimler” verilmektedir.
 

İbrahim Baykut

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN