Nurhak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alacak

Nurhak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Başkanlığında Süresiz Sözleşmeli (2 ay deneme süreli) istihdam edilmek üzere 1 Adet Büro Görevlisi personel alımı yapılacağı duyuruldu.

PAYLAŞ

Yapılan açıklamada, adayda aranan nitelikler, genel şartlar ve başvuru ile ilgili bilgilere yer verildi.

Nurhak Kaymakamlığının resmi web sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1-Adaylarda Aranan Nitelikler

A) Genel Şartlar

1)- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)- Başvuru tarihinin son gün itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4)- Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) -Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6)- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7)- Görevini yapmasına engel olabilecek süreklilik arz eden fiziksel veya ruhsal hastalık ya da sakatlık ile özrü bulunmamak

8)- En az 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Sosyoloji, Psikoloji, Halkla İlişkiler ve Sosyal Hizmetler bölümlerinin birinden mezun olmak

9)- ÖSYM tarafından yapılan geçerli 2019 veya 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

10)- Görevin özelliğine göre aşağıda belirtilen özel şartları taşımak,

B) Özel şartlar

1)- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Sosyoloji, Psikoloji, Halkla İlişkiler ve Sosyal Hizmetler bölümlerinin birinden mezun olmak

2)- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (aktif sürücü)

3)- Ofis programlarını aktif kullanıyor olmak

4)- Son başvuru tarihinden önce Nurhak ilçesi sınırları içerisinde 6 aydır ikamet ediyor olmak.

2-Başvuru İçin İstenen Belgeler

En son Evrak Teslim Tarihi, başvuru bitiş tarihi olan 16/11/2020 tarihinden başlayarak 20/11/2020 tarihi saat 17:00’ a kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edilmesi gerekmektedir.

1- Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi ( aslı ibraz edilecek)

2- Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi,

3- KPSS Sonuç Belgesi ( 2019 veya 2020 )

4- Adli sicil kaydı

5- Varsa Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi (aslı ibraz edilecek)

6- Ehliyet fotokopisi (aslı ibraz edilecek)

7- Askerlik Durum Belgesi (erkek adaylar için)

3-Sınava Başvuru Ve Sınava İlişkin Bilgiler

1)- Başvurular 06/11/2020 tarihinde başlayıp, 16/11/2020 günü sona erecektir. Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden veya http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx internet adresinden online olarak yapılacak olup, Başvuru belgeleri şahsen teslim edilmek zorundadır. Belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

2)- Başvurular içinden KPSS-P3 puanına göre en yüksek puanı alan ilk 5 aday mülakata girmeye hak kazanacaktır. Mülakata katılmaya hak kazananlar Nurhak Kaymakamlığı’nın resmi internet adresi olan http://www.nurhak.gov.tr/ adresinden ilan edilecektir. Bu bildirim tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylar tarafından online olarak yapılan başvuru "ön başvuru" niteliği taşıyacak olup, "Özel Şartlar" ve "Başvuru için İstenilen Belgeler" bölümünde yer alan durumunu kanıtlayıcı belgeler müracaat süresi içerisinde Nurhak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Başkanlığına 17/11/2020 ile 20/11/2020 tarihleri arasında şahsen teslim edilecektir. Online başvuru yaptığı halde süresi içerisinde durum kanıtlayıcı belgeleri Vakıf Başkanlığına teslim etmeyen veya eksik teslim ederek Evrak Alındı Belgesini alamayan başvurular  dikkate alınmayacaktır. Meydana gelen gecikmelerden veya eksik evrak bulunan başvurular dikkate alınmayacak olup, sorumluluk başvurana ait olacaktır.

3- Mülakat tarih ve saati başvurular bittikten sonra bildirilecektir. Yapılan Mülakat Sınavı sonucunda 1 kişi sınavı kazanmış sayılacaktır. Mülakat Sınavı sonuçları Nurhak Kaymakamlığı’nın resmi internet adresi olan http://www.nurhak.gov.tr/ adresinden yayımlanacaktır.

Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

4- Müracaat yeri ve iletişim bilgileri

Nurhak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Başkanlığı tarafından alımı yapılacak olan Belirsiz Süreli Sözleşmeli Personel alım sınavına başvurular online olarak http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx veya http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx internet adresinden yapılacak olup, internet üzerinden yapılan başvuruya müteakip olarak " Özel Şartlar" ve "Başvuru İçin İstenilen Belgeler" başlığı altında belirtilen bilgi ve belgelerin şahsen Vakıf Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İnternet üzerinden yapılan başvuruya müteakip olarak Vakıf Başkanlığına gerekli belgeler teslim edilmediği takdirde başvuru sistem üzerinde onaylanmayacaktır.

Onaylanmayan başvurular ise geçersiz sayılacaktır.

Müracaat yeri: Nurhak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Seyitaliler Mah. Hükümet Konağı Giriş Kat
 

İbrahim Baykut

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN