Sokağa çıkma kısatlamasından muaf olanların listesi yayımlandı

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, sokağa çıkma kısıtlamasından muhaf olanların listesini yayımladı.

PAYLAŞ

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada: Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla; 

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil), 

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler 
(Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, 
rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, 
Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç 
İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak 
görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri, 

4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri 
ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler, 

5. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), 

6. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten 
iş yerleri ile buralarda çalışanlar, 

7. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar, 

8. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması 
ve nakliyesinde çalışanlar, 

9. Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç̧ tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan işyerleri ve 
buralarda çalışanlar, 

10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve 
bunların çalışanları, 

11. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı 
taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, 

12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar, 

13. Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin 
görevlileri/gönüllü çalışanları ve İçişleri Bakanlığımızın 7486 sayılı Genelgesi ile oluşturulan 
Hayvan Besleme Grubu üyeleri, 

14. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak 
üzere dışarı çıkanlar, 

15. Gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet medya kuruluşları, film, dizi ve reklam yapım 
şirketleri, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete 
dağıtıcıları, 

16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar, 

17. Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar, 

18. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin 
dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

19. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile 
birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, 

20. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler 
(rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde 
çalışanlar,

21. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı 
sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti 
vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

22. Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları

23. Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, 
itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli, 

24. Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri,

25. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların 
karşılanmasında görevli olanlar, 

26. İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması 
gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, güvenlik görevlisi, bekçi vb.), 

27. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların 
veli/vasi veya refakatçileri, 

28. Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını 
ibraz etmeleri şartı ile), 

29. Yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz 
oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler, 

30. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin 
bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla), 

31. ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlar ile merkezi düzeyde planlanan sınavlara katılacağını 
belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile 
sınav görevlileri, 

32. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan 
dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar, 

33. Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla 
zorunlu hallerde bürolarına, vekili bulundukları iş yerlerine, adliyelere, kolluk birimlerine, resmî 
kurumlara gitmeleri kaydıyla avukatlar ve avukat stajyerleri, 

34. Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan 
taşıt sahipleri, 

35. Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere 
Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden 
uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu 
çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel, 

36. Profesyonel site yöneticileri ile apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair 
belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş 
güzergâhıyla sınırlı olmak kaydıyla apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini yerine 
getiren görevliler, 

37. İş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile 
işyeri arasındaki güzergâh ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin 
sahipleri ve çalışanları, 

38. Sadece yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak ve 
ikamet ile yarış ya da antrenman alanı arasındaki güzergâhla sınırlı kalmak kaydıyla at sahipleri, 
antrenörler, seyisler ve diğer çalışanlar, 

39. Sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergâhlarda kalmak ve bu durumu belgelemek 
kaydıyla iş yerlerinin haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlamasını yapan firmalarda 
görevli olanlar, 

40. Muafiyet nedenine bağlı olmak ve ikametlerinden işyerlerine gidiş/gelişleri ile sınırlı olmak kaydıyla serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ile çalışanları. 

41. Arı Kayıt Sistemi (AKS) Belgesinin ibraz etmek ve ikametle arı kovanlarının bulunduğu yer 
arasındaki güzergâh ile sınırlı olmak kaydıyla aynı şehir içerisinde arı kovanlarının bulunduğu 
alanlara gidip gelmek isteyen arıcılar. 

42. Kurumsal kimlik kartlarını ibraz etmek kaydıyla turkuaz basın kartı sahibi basın mensupları." ifadelerine yer verildi. 

İbrahim Baykut

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN