İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin çalışma izin belgesi kararı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, çalışma izin görev belgesi ile ilgili yeni karar aldı.

PAYLAŞ

Kahramanmaraş Valiliğine yapılan yazılı açıklamada: "İçişleri Bakanlığımızın 02.05.2021 tarih ve 7815 sayılı genelgesi doğrultusunda,tam kapanma döneminde;üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine erişimlerinin sağlanması için her türlü tedbir alınmış/alınmakta olmasına rağmen, bu işkollarında zorunlu bir görevin ifası için işyerine gidip gelmek durumundaki işyeri sahipleri veya çalışanların herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmaması için;koronavirüs (Covid­19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;
 
1.    Daha önce İçişleri Bakanlığımızın 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı genelgesi ileyeni oluşturulan “çalışma izni görev belgesi formunun” 5 Mayıs 2021 Çarşamba gününe kadar geçerli olacağı bildirilmiş olup, muafiyet alanındakiişkolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresinin7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar uzatılmasına,

2.    Gerek denetimlerde gerekse de düzenlenmesi ve işleyişi açısından rahatlık sağlayacağı ve suiistimali engelleyeceği içinçalışma izni görev belgesinin, esasitibariyle e-devlet platformu üzerinde yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınmasına, bu çerçevede Ek’teki forma uygun şekilde manuel çalışma izni görev belgesi düzenlenmesinin, e-başvuru sisteminin kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması gibi zorunlu hallerde kullanılmasına/uygulanmasına,

3.    Öte yandan kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde, e-başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgelerinin rutin kontrole, manuel tanzim edilen çalışma izni görev belgelerinin ise kolluk kuvvetlerinin kullandıkları bilgi sistemleri üzerinden ayrıca denetime tabi tutulmasına, bu kontrollerde çalışma izni görev belgesinin suiistimal edildiğinin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli işlemlerin gerçekleştirilmesine,

4.    Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlarımız tarafından yapılmasına,

5.    Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulması, oybirliği ile karar verilmiştir." denildi. 

İbrahim Baykut

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN